תקציב ההכנסות וההוצאות של כל מפעלמחולק לשני חלקים עיקריים של ההכנסות וההוצאות. הכנסות והוצאות הן היבטים כלכליים מיוחדים של הפצת חלק מהתוצר הלאומי הגולמי או קטגוריות כלכליות בודדות, שכל אחת מהן אחראית לחלק מסוים של הפיתוח של הארגון. ההכנסות הן הבסיס הפיננסי של פעילות הארגון, וההוצאות הן שביעות הרצון של צורכי הציבור והייצור.

תקציב ההכנסות וההוצאות של הארגוןרמת המדינה מרמזת על מספר סוגיות משפטיות, הנקובות במסמכים ובדרישות הרלוונטיים. קוד התקציב של הפדרציה הרוסית הקימה צו שבו הוא ציין כי ההכנסות של ארגוני תקציב מפעילות יזמית כפופים חשבונאות חובה, אשר תקציב ההכנסות וההוצאות של הארגון הזה אחראי. תקציב ההכנסות וההוצאות של הפדרציה הרוסית היא אחדות של חקיקה המדינה, צורות שונות של דיווח וסיווג התקציב של המערכת וכמה היבטים אחרים של פעילות המדינה.

התנאי העיקרי ליעילות ומספיקהתפקוד של תהליך התקציב כולו הוא הרגולציה בזמן של מקורות ההכנסה של הארגון וניתוח של מטרות העלויות הדרושות. תקציב מנוסח היטב של הכנסות והוצאות מקל לבדוק את הנתונים התקציב, הערכות, את הדינמיקה של עלויות והכנסות של הארגון. לנוחיותך, קיים סיווג מסוים, המאפשר לך להשוות בין הכנסות והוצאות בגין הדיווחים שסופקו.

תקציב ההכנסות וההוצאות, כמו גםחלוקה מחדש של הרווחים היא כמעט מקום מרכזי בחשבונאות. יחד עם זאת, תפקידו העיקרי הוא לשקף ולקבוע את התוצאות הכספיות של המפעל כולו עבור התקופה האחרונה. במקביל, ההכנסה של מיזם נתפסת כצמיחה של הטבות כלכליות כתוצאה מקבלת נכסים, מה שמוביל לעלייה ברווחה הפיננסית של הארגון. הוצאות הארגונים הינן קיטון בהטבה הכלכלית עקב אובדן נכסים, מה שמביא לירידה בקפיט הפיננסי של המיזם. תקציב ההכנסה וההוצאה, במקרה זה, מבוסס בעיקר על עקרונות החשבונאות או על הוודאות הזמנית של עובדות הפעילות הארגונית והכלכלית.

רגע חשוב בארגון של חשבונאותתקציבי הוא הכלל של אמידת סכום ההכנסות וההוצאות. במקרה זה, סכום ההכנסות הוא לא יותר מהערך שקיבל הארגון בתמורה לטובין, למוצרים או לשירותים שהוא מציע. סוגי הכנסות והוצאות בהתאם להנחיות מסוגים שונים מחולקים על ההוצאות וההכנסות של הפעילות הרגילה ומתקבולים אחרים. יחד עם זאת, מאזן ההכנסות וההוצאות הוא חומר מאוד שביר, שכן הוא יכול להשתנות במידה ניכרת במגבלות שונות גם בתוך חודש.

בהתבסס על עקרונות אלה וכללים אחרים, התקציבהכנסות והוצאות יכול לעזור לזהות את התוצאה הכספית של המפעל בתקופה האחרונה. על פי העיקרון הבסיסי של חשבונאות - עקרון הוודאות הזמנית של עובדות הפעילות הארגונית והכלכלית, ניתן לקבוע במלוא הדיוק את מצבו הכספי של המיזם כרגע, ובהתאם לכללי ההכרה והקביעת העלויות וההכנסות, ניתן לחשב את הערך הנדרש ללא טעויות.

תקציב ההכנסות וההוצאות של הארגון הוא מרכיב חשוב של פיתוח נכון של כל מפעל אשר נושאת בפני עצמה את המידע החשוב ביותר על האמינות והרווחיות של הארגון הזה.