עיסוק בביטוח חיים ובריאות היוםשוב צובר פופולריות. אם בתחילת שנות ה -90 היא שקועה כמעט לאבדון, אבל היום רוב יש משפחות חוזים על ביטוח החיים המפרנס העיקרי אליו אם משהו קורה, המשפחה נותרה ללא פרנסה. אבל היום אני רוצה לבחור נושא כי הוא כמעט אף פעם לא דן, כלומר, המסקנה של ביטוח. מה יש להם זכויות ובשום מקרה יכול לקבל תשלום, בואו להתמודד יחד.

ביטוח אסירים

הנוהג הראשון

החברה שלנו הגיע לזה לאחרונה יחסית. ביטוח האסירים עדיין נמצא בפיתוח, וגם היום לא כל חברה מוכנה לסיים חוזה שכזה. עם זאת, הבעיה של התמודדות עם אנשים המשרתים את עונשם הוא חריף למדי. אנשים נתונים למעשים בלתי חוקיים בכיוון שלהם, בכפוף למכות והשפלות, מה שמוביל למחלות או אפילו למוות. לכן, ביטוח האסירים אינו מגמה אופנתית, אלא הכרח.

איך זה עובד

עוד לפני גזר הדין, באותה עתהכליאה בכלא, אתה יכול ליצור קשר עם חברת "Rosmedia", אשר ייחתם הסכם לטווח קצר תחת חקירה. מאז ההעברה למושבה יצטרך לחדש אותו. לאחר סיום הביטוח יונפק, הוא יקבל את המדיניות. עכשיו, אם אנשים מקבלים מכות, פצועים או חולה, זה יילקח מבתי הכלא כדי לעבור בדיקה עצמאית.

יתר על כן, על פי תנאי ביטוח האסיריםמתרחש עם התביעה של המוסד שבו הוא מוחזק. כלומר, כאשר גילוי פציעות ולגלות כי עובדי המוסד הכליאה מעורבים בזה, משאבים חומריים יהיה לשחזר את הראש על התנהגות דומה של עובדיו.

חברת הביטוח Rosmed

מידע כללי

חברת הביטוח "Rosmed" פיתחהמערכת מיוחדת שבאמצעותה יכולים קרובי משפחתו של הנאשם לדאוג לרווחתו. חוזה הביטוח מסתיים ישירות עם משפחתו. מאז הם בכלל, הם יכולים ליצור קשר עם סוכנות הביטוח ולספק מסמכים.

עם זאת, לרוב את השאלה של ביטוח חייםהאסיר קם לאחר שקיבל מידע מאדם אהוב על ההתעללות של קציני הביטחון. אבל הרבה יותר טוב אם אתה מטפל בזה מראש. במקרה זה, עותק אחד של הפוליסה נשלח לעסק פרטי, אשר נשמר עם קרובי משפחה. זו כבר הסיבה שהיחס של הממשל כלפי האסיר יהיה הומאני יותר, כי אף אחד לא רוצה מצבים של סכסוכים וקנסות.

מניעת התנהגות לא הולמת

חברת הביטוח "Rosmed" מבצעת יסודיתחקירה של כל מקרה. במצבים מסוימים, האחריות תועבר ל IU, בעיקר לראש. הוא ייענש על יחס אכזרי של האסיר. לפיכך, מסקנה פשוטה של ​​חוזה עם חברת ביטוח היא שיטה מצוינת למאבק בפעולותיהם של עובדי מוסד ביצוע. אל תשכח כי תשלום הפיצוי הוא להניח רק במקרה של אירוע מבוטח, אשר משא ומתן על ידי תנאי החוזה.

ביטוח בריאות

מה מקרים מכוסים על ידי תשלומים

ביטוח בריאות הוא לא רק על ביטוח בריאות.את האפשרות של מכות והצקה על ידי צוות המושבה. תנאי מאסר עלולים לפגוע קשות בחסינות, וכתוצאה מכך אדם הופך למחלה קשה. במקרה זה, הביטוח מכסה את עלויות הטיפול והשיקום. בנוסף, הרשימה כוללת מספר מקרים אחרים, אך היא עשויה להשתנות בהתאם לכמות הביטוח. הסטנדרט כולל שחפת.

מוכתבת על ידי הצורך

אם ביטוח הבריאות היה במקורמרצון, היום למדוד זה הפך חובה. על פי החקיקה של הפדרציה הרוסית, ביטוח המדינה היא ללא תשלום עבור כל הקטגוריות של אזרחים במעצר. כל האסירים מעורבים בעבודה, ולכן יש לערב אותם במערכת הביטוח. אם אדם איבד את יכולתו לעבוד, ביצוע עבודה שימושי מבחינה חברתית, אז הוא זכאי לפיצוי ברמת המדינה.

ביטוח חיים אסירים

תעריפים תעריפים

ועכשיו בואו נדון ביתר פירוט באילו מקרים של ביטוח אסירים ואסירים חל עליהם.

 • פגיעה בבריאות כתוצאה ממעשים בלתי חוקיים של עובדי איברים. גובה תעריף התעריף של 0.23% מהסכום המבוטח.
 • פגיעה בבריאות כתוצאה מתאונה. תשלומים 0.99%.
 • מוגבלות, כלומר, נכות קבועה. שיעור התעריף הוא 0.19%. במקרה זה, זה נחשב לעובדה כי הסיבה פלדה היה פעולות של עובדי IU.
 • מוגבלות עקב תאונה. השיעור הוא 0.71%.
 • מוות כתוצאה ממעשים בלתי חוקיים של צוות IU שיעור 0.3%.
 • מוות בתאונה. השיעור הוא 1.28%.
 • אבחון ראשוני של שחפת - 3.16%.
 • מוות כתוצאה משחפת שאובחנה לאחרונה - 0.94%.
  ביטוח אסירים ואסירים

תקופת ההסכם

משא ומתן בנפרד, בהתאםמשאלות של לקוחות. בדרך כלל, כאשר נכנסים להסכם במשך פחות משנה, שיעורי התעריף מופחתים במקצת. בנוסף, כל אחד מאיתנו חייב להיות מסוגל לפעול בתנאים מיוחדים. הסכום המבוטח הוא החלק שבגינו הושלם הביטוח. פרמיית הביטוח היא הסכום שתצטרך לשלם על מנת לקבל את הסכום המבוטח בעת התרחשות המקרים הנ "ל.

לדוגמה, אם הסכום הוא 50 000 רובל(כל כך הרבה יקבל הפצוע), ואז את עלות רישום החוזה, כלומר, הפרמיה, יהיה 2500 רובל. כלומר, ככל שהמבוטח גדול יותר, כך גדל התשלום, ומכאן מידת ההגנה של האדם.

עלות ביטוח האסירים תלויהאילו מקרים נקבעו על פי תנאי החוזה. חברות מסוימות עשויות להציע בו זמנית לסיים חוזה למתן עורך דין. אז יש לעזור לייצג את האינטרסים שלך בבית המשפט. אם לאדם אין כסף, הוא יכול להשתמש בביטוח רגיל, שמגן מפני השרירותיות של מנהל מחלקת החקירות.

ביטוח ברוסיה

היום במדינה שלנו מספק מספר סוגים של ביטוח:

 • תשלום הטבות במקרה של נכות זמנית, למשל, נשים בהריון ולידה.
 • פנסיה במקרה של זקנה ונכות.
 • תשלומי פיצוי בגין מחלה אוהמכות בקירות D & C. אבל יש ניואנס כדי לקבל קצבת נכות, יש צורך כי עובדה זו קשורה למחלה או פציעה שהתרחשה בעת המשרתים עונש.

כל אחד יכול לקבל אותם אם הוכחה התרחשות האירוע המבוטח.

מוות בתאונה

מתי לא יקבל אדם תשלום?

צריך להבין שכל אסיר יכולמחשבות נוצרות כדי ליצור את התנאים לקרות של האירוע המבוטח ולקבל כסף. כתוצאה מכך, ניתן להשתמש בפרובוקציה מכוונת של העובדים לפעולות בלתי חוקיות. היו מקרים של מכות בתא, אבל התוצאות הוצאו כהתקפה של משמר. ייתכן שיש פגיעה מכוונת בבריאות במטרה להתחמק מביצועי עבודה.

בנוסף, מקרה הביטוח אינו מתרחש אם:

 • זה קורה במהלך בדיקה רפואית או שהייה במוסד רפואי.
 • אם נתקלה העצירה בעת השעיית העובד מעבודתו בשל הפרת סדר, או בעת השעיית העבודה.
 • אם נפגעו אדם כאשר הוא ביצע הפרה חמורה או מעשה זדוני.
 • כאשר משטר הטיפול שנקבע על ידי הרופא במהלך הטיפול הופר.

קרא בעיון את החוזה

הקפד לדון עם הסוכן את כל הפרטיםבקשו רשימה של כל רשימת המקרים כאשר אתה יכול להשתמש בכמות הביטוח. המומחה צריך להבחין בבירור בין מקרים הכרוכים בתשלום של כסף, כמו גם אלה שאינם מתאימים הגדרה זו.

חוזה הביטוח מרמז על סכום חופשיתרומה, לפי שיקול דעתו של המבוטח. זה יכול להיות חמשת אלפים או מיליון רובל. התשלום יהיה 5% מהסכום שצוין. אם אנחנו מדברים על המחלה של שחפת, אז אחוז עולה ל 8%. החוזה יהיה תקף בעוד הנאשם נמצא בכלא.

- נכות קבועה

התהליך

חברות להיכנס חוזים כאלה הם מאודקצת. בערים רבות של הפדרציה הרוסית יש רק ענפים Rosmed. יחד עם זאת, קרוביהם של הנאשם צריכים לדון בניואנסים של הביטוח לא רק עם החברה, אלא גם עם הנהלת מחלקת החקירה. זה הכרחי, כך שאין בעיות כאשר מסתכלים על ידי אסיר על ידי מומחה. לרישום לא לוקח הרבה זמן. מקסימום חמישה ימים. מקור אחד של המסמכים נשמר בידי קרוב משפחה, השני בתיק האישי של הנאשם, במושבה. ניתן להעתיק לו עותק.

נתונים נדרשים

כיוון שהוא עומד לטלפן למשרתענישה, זה לא יעבוד, אתה צריך לאסוף מידע מראש. אתה צריך את שם המשפחה, שם פרטי ופטרונומי, תאריך לידה ודרכון נתונים. בנוסף, חשוב לדעת את הכתובת והאינדקס של המוסד שבו הוא ממוקם, וכן את שמו המלא של ראש מחלקת החקירה. החוזה גם קובע את הנתונים של מי הוא הנהנה. זה יכול להיות אישה, ילד, הורה. השם שלו, פרטי דרכון וכתובת מגורים הם נכנסו.

איך התשלום

אם מצב הביטוח התרחש, עליךלהודיע ​​לחברה ולספק מסמכים אשר לאשר את המילים שלך. אלה עשויים להיות מעשים, פרוטוקולים, בדיקה רפואית. על בסיס מסמכים אלה יחושב פיצוי כספי. אם הוכחה עובדת המכות, ייגבה תשלום פיצויים חד פעמי. במקרה של נכות תשלומים יהיה לטווח ארוך, והוא יכול להיות מוקצה לכל החיים.