בשנים האחרונות, שוק האשראי הרוסיהוא חווה בום אמיתי. זאת בשל שינויים קלים בחקיקה של המדינה ואת המאבק של ארגונים פיננסיים עבור הצרכן. הבנק הרוסי הסטנדרטי, שהפקדותיו והלוואותיו מונפקות בפשטות מפחידה, הוא כיום אחד הצמיחה המהירה ביותר בפדרציה הרוסית.

בנק רוסי פיקדונות סטנדרטיים
ארגון זה הוקם בשנת 1999נקרא על שם החברה - בעל המניות העיקרי. בנוסף CJSC "תקן רוסי", התאגיד הפיננסי הבינלאומי הוא חלק מבעלי המניות. כיום, בנק זה הוא מוסד בעל רמה גבוהה מאוד של אמינות, המציע שירותים פיננסיים, שרמתו אינה דומה רק לזו הגלובלית, אלא מכוונת לשכבה רחבה מאוד של צרכנים.

אסטרטגיה עסקית ברורה ויישום של החדששיטות כלכליות עזר חזק לכבוש את גומחה ההלוואות לצרכן לארגון כגון תקן הבנק הרוסי. פיקדונות והלוואות שניתנו לו אפשרו לחברה לקבל דירוגים גבוהים מסוכנויות בינלאומיות: Moody's ו- Standard & Poor's. הארגון מחפש כל העת דרכים חדשות להגדלת ההון, וכל שנה מגדילה את הקרן הסטטוטורית שלו. בנוסף, היא משתתפת בתוכנית ביטוח הפיקדונות, אשר מעניקה ללקוחותיה אמון בעתיד.

בנק רוסי רגיל: פיקדונות

בנק רוסי פיקדונות רגיל פיקדונות

הארגון הפיננסי מספק את שלולקוחות הרבה דרכים לשמור או להגדיל את כספם. במיוחד עבורם, פותחו מספר קבוצות של פיקדונות. הפקדות בקבוצה אחת מאפשרות לך לקבל ריבית גבוהה להשקעה לטווח ארוך. המאפיין העיקרי של פיקדונות כאלה היא כי הכסף מהחשבון לא ניתן למשוך לפני פקיעת החוזה. בכל מקרה אחר, הלקוח יקבל כמעט שום רווח. ישנן תוכניות הפיקדון אחרים המוצעים על ידי הבנק "תקן רוסית". ההפקדות, אשר הריבית עליהן מתקבלות בחשבון על בסיס חודשי, נוחות גם ללקוחות. הם יכולים להיות מהוון - נוסף לחשבון הפיקדון ולקבל יותר כסף כבר בתקופת הדיווח הבאה - או נלקח כהכנסה. יש גם קבוצה שלישית, שבה שיעור ההפקדה הוא קטן, אבל הלקוח הוא בחינם כדי לחדש את החשבון למשוך כסף ממנו כאשר הוא רוצה את זה.

הבנק הרוסי הסטנדרטי, אשר ניתן לחלק את הפיקדונות למספר קבוצות, מספק את שיעורי הריבית הבאים על פיקדונותיו:

  1. "מקסימום" - 4,5-6,75% של דולר ארה"ב, 10,5-12,75% של רובלים.
  2. "רנטיר" - 4,5-6,5% של דולר, 10-12,5% של רובלים.
  3. "נוח" - 10.5-10.5% רובל.

פקדונות כספיים רוסיים

כדי לבצע הפקדה, עליך לספק דרכון תקף של אזרח של הפדרציה הרוסית ולהגיע לגיל המשפטי. בארצנו הוא בן 14.

הדינמיקה של התפתחות החברה מראה כי כלאירועים בעולם הפיננסי לא יופסק על ידי הבנק "תקן רוסית". התרומות של 2013 מותר הארגון הזה כדי להגדיל את מספר הנכסים שלה על ידי יותר משליש. זה מצביע על ההסמכה הגבוהה של עובדי הבנק ואיכות שירות מעולה. מנהלים מוכנים תמיד לעזור ללקוח בכל בעיה, ורישום כרטיס אשראי או חשבון בנק קל ונוח.