תיאור התפקיד של מכונאי מכיל דברים כמו זכויות וחובות, מצב עבודה, הוראות כלליות, נתונים על מה העובד אחראי. שקול הכל בסדר.

הוראות בסיסיות

תיאור התפקיד של המכונאי מכיל את אותם קטעים בסיסיים כמו המכונאי הראשי, מכניקת המוסך וכו '. עמדות

תיאור התפקיד של מכונאי

ההוראה צריכה לכלול הוראות בסיס כגון:

 • חובות העובד;
 • רמת ההשכלה של העובד;
 • הזכויות שלו;
 • אחריות;
 • זכות החתימה.

תיאור התפקיד של מכונאי המוסך: חובות

המכונאי חייב לשמור על אמינותלתפקוד של כל המנגנונים והציוד שברשותו, להבטיח את השימוש הנכון, לבדוק את יכולת ההפעלה בזמן ולבצע ניפוי באגים. במידת הצורך, מודרניזציה של הציוד ולשפר את האפקטיביות של פעולות אלה. תיאור תפקידו של מכונאי השחרור מחייב גם את העובד ליצור לוחות זמנים (תוכניות) לבדיקת המנגנונים, אם יש צורך בכך, כדי ליצור בקשות לתיקונים מונעים ולתיקונים אחרים למכונות המכונות המופקדות בו, ולשמור על תיעוד.

תיאור תפקיד המכונאי הראשי
כמו כן הוא חייב למלא ספרי שירות עבור זהציוד. אם קונה מוצר חדש, העובד מחויב להשתתף בקבלתו, בהתקנתו, בהכנתו ובהערכתו של מעמד המקומות לעובדים. חובותיו של עובד זה כוללות את העבודה על היווצרות של חשבונאות עבור כל הציוד, תוך התחשבות בזמן השירות שלה ועדכונים, כדי ליצור חבילת תיעוד עבור המחיקה שלה.

היקף ידע מכני

תיאור התפקיד של המכונאי בתחבורהמציין מה העובד צריך לדעת. זה כולל מידע רגולטורי ואחרים הקשורים לתיקון. העובד חייב להיות מסוגל לתקן את הציוד. הוא צריך לדעת על הפרטים של המבנה של הארגון, במיוחד בצד הטכנולוגי. כמו כן הוא חייב את המידע הבא:

 • לדעת את התכונות של התהליך הטכנולוגי לייצור מוצרים / שירותים בחברה;
 • להבין כיצד שירות התיקון מאורגן בחברה;
 • את כל השיטות המשמשות לתכנון וליישום תיקוני המשק;
 • בעל ידע הקשור ליכולות הטכנולוגיות של ציוד, מאפייני הפעלה, עיצוב, אופציות להתקנה ותיקון;
 • כדי להיות מסוגל לבצע כראוי הקבלה של ציוד;
 • להיות מסוגלים לשמור על תקנות טכניות, לתכנן את השימוש הרציונלי של מנגנוני החברה;
 • כדי לראות את הסיכויים לפיתוח של הארגון (תיאור התפקיד של המכונאי הראשי);
 • להיות מסוגל להשתמש בכל הניסיון המצטבר בשימוש, תיקון ומיטוב הפעילות של הציוד המופקד על זה;
 • ידע בתחום הכלכלה, הניהול (לתפקידים ניהוליים), כלכלת עבודה;
 • ידע על יסודות החקיקה הסביבתית;
 • לדעת בבירור את הכללים לגבי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

עבודה של מכונאי המוסך

מי יכול להתמנות כמכונאי?

תיאור התפקיד של המכונאי קובע: מקום פנוי יכול להיות עסוק על ידי עובד שיש לו דיפלומה של השכלה טכנית גבוהה יותר. כמו כן, העובד חייב להיות אורך השירות הנדרש בתחום זה.

הוראות בסיסיות

ההוראה מעידה על כך שהעובד מחויבכדי להיות מומחה, כדי לקבל השכלה גבוהה. הוא חייב להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים. העובד יכול להתקבל או לפטר מתפקידו רק על ידי ראש הארגון.

תיאור התפקיד של המכונאי בתחבורה

תיאור התפקיד של מכונאי המפעל,בנוסף לספק מידע על מה הידע עובד חייב, מציין מה הוא צריך להיות מונחה על ידי עבודתו. לכן, העובד חייב להיות מונחה על פי התקנות הבאות:

 • פעולות חקיקה של הפדרציה הרוסית.
 • אמנת החברה.
 • הזמנות והזמנות של ההנהלה הגבוהה.
 • תיאור התפקיד של המכונאי.
 • הכללים של לוח הזמנים של החברה, שבו הוא עובד.

מי הוא המכונאי הכפוף

על פי המידע הרשמיההוראות של מכונאי התיקון, על העובד להיות כפוף למכונאי הראשי או למנהל העליון (במקרה שהוא מתאם את עבודת המכניקה).

בהיעדר עובד במקום העבודהמטלות המכונאי מוקצות למי שמומנה על ידי מנהל החברה. הוא מקבל את כל הפונקציות שלו, זכויות ופונקציונליות, הופך אחראי על הביצועים האיכותיים של העבודה של מכונאי.

רשימת חובות ישירות

תיאור התפקיד של המכונאי של הארגון

תיאור התפקיד של מהנדס מכני כולל רשימה מלאה של כל הפונקציות שעל העובד לבצע.

 1. הוא תומך בתפקוד אופטימלי של כלמנגנונים, השימוש המוסמך שלהם, בזמן מבצע איתור באגים במקרה של תקלות ובדיקות טכניות, מבצע עדכון של הציוד. כמו כן, מכונאי מייעל את עלויות התיקון ושומר על מצב אופטימלי של המנגנונים.
 2. הוא עוקב אחר המצב הטכני, ואם יש צורך, debugs כל המכשירים המגנים על התכונות המכאניות של המכונות, מבנים ומתקנים של החברה.
 3. טפסים, מכין ומנהל מחקרים,בדיקה וניפוי של הציוד המופקד על זה, טופס בקשות למשרד המרכזי עבור תיקונים בסיסיים, כדי לקבל כלים שונים הדרושים לתיקון. תיאור התפקיד של המכונאי מעיד על כך שהוא גם אוסף את התיעוד עבור הציוד שהוא מספק, מייצר הזמנות לחלקי חילוף וכו '.
 4. משתתף ברכישת יכולות שנרכשו, שלהםהתקנה, הכנה לקראת הצבת מקומות עבודה והתנהלותה. מכונאי חייב לעדכן את הציוד, להחליף את אחד פרודוקטיביות נמוכה עם אחד חזק יותר.
 5. שומר רשומות של יכולות החברה, מבצעת מחיקות במקרה של סיום תקופת ההפחתה או התיישנות.
 6. בוחן את התנאים של תפקוד המנגנונים, מנתח את המצב כאשר הציוד הוא סרק, קובע את הרמה הטכנית שלה.
 7. טפסים, מיישמת שיטות מודרניות של תיקוןולעדכן את כל הפרטים; ניהול פעילויות שמטרתן להגדיל את חיי הציוד, לצמצם את זמן ההשבתה, למזער את רמת התאונות והפציעות בייצור, הפחתת עלויות התיקון, הגדלת היעילות.
 8. טפסים המסמכים הנדרשים למוסדות פיקוח מחלקתיים.
 9. שומר רשומות של עלויות עבור סיכה ומנגב, מבצעת את השקם של שמנים כי כבר עובד.
 10. משתתף באימות יכולות החברה;מהווה מצב פעולה יעיל לכל יחידה של מנגנוני החברה, אשר יגדיל את האפקטיביות של היישום; מפתחת תקנות לפעולה טכנית וביצועים טובים יותר של תיקונים.
 11. הוא בוחן הצעות לתיקון אופטימלי ולעדכון צי הציוד, כותב מסקנות, משתתף ביישום האמצעים המאושרים.
 12. שומר תיעוד של העבודה שנעשתה, הנוגעת באגים ועדכון של מתקני החברה, כמו גם הוצאות למטרות אלה.
 13. עובד על הנורמות ועל כללי העבודה; במקרה של תיקון - שומרת על הדרישות של בטיחות הסביבה.
 14. מבצעת את השליטה של ​​עובדי המחלקה המופקדת (אם זה תיאור התפקיד של המכונאי הראשי).
 15. הוא פועל על פי תקנות העבודה שפותחו בחברה ואושר על ידי החברה, מקיים תקנות אחרות המונפקות ומאושרות על ידי החברה.
 16. עולה בקנה אחד עם הכללים של ציוד בטיחות תעשייתית.
 17. שמירה על סדר וניקיון במקום העבודה.
 18. בחוזה העבודה החתום מבוצעות הזמנות של עובדי המפעל, אשר הוא מוגש.

תיאור תפקיד המכונאי לתיקון

מכניקה וזכויותיו

תיאור התפקיד של מכונאי מכיל גם מידע על הזכויות שיש לעובד החברה. אז, המכונאי יש את הזכות:

 • לפתח ולספק למנהלהתחשבות בהצעות רציונליות: לשפר את איכות עבודתה; על הענקת עובדים כפופים; על הטלת אחריות משמעתית וחומרית על עובדים שהפרו את משמעת העבודה (תיאור תפקיד המכונאי הראשי);
 • ליצור בירורים למחלקות אחרות של החברה על המידע הדרוש לו ליישום האיכותי של חובותיו הישירות;
 • ללמוד את המסמכים בהם מוגדרות זכויותיו וחובותיו התפקודיות, נקבעים הקריטריונים לקביעת איכות עבודתו;
 • כדי לבחון את החלטותיה של הנהלת החברה, שמטרתן לבחון את עבודתה;
 • לדרוש לדירקטוריון החברהמתן סיוע, לרבות שמירה על התנאים הארגוניים והטכניים והכנת המסמכים הדרושים לביצוע תפקידיו המיידיים.

האחריות של מכונאי המוסך

עבודה של מהנדס מכונות

תיאור התפקיד של מכונאי המוסך מכיל את הנתונים על אחריות העובד:

 • במקרה של אי מילוי או ביצועים באיכות ירודה של הפונקציות הישירות שלה - בהתאם לחוק העבודה של הפדרציה הרוסית;
 • על הפרות שנמצאו במהלך ביצוע העבודה - בהתאם לחקיקה הפלילית האזרחית של הפדרציה הרוסית;
 • בעת גרימת נזק חומרי לחברה - בהתאם לחקיקה האזרחית והתעסוקתית של הפדרציה הרוסית.

לוח זמנים עבודה וחתימה נכון

לוח הזמנים של עבודת העובד נקבע על פי כללי העבודה של החברה.

במידת הצורך, מכונאי הולךטיול עסקים, פריט זה מכיל את תיאור התפקיד של המכונאי הראשי. באותו ההוראה קיים סעיף לפיו ניתן לספק לעובד כלי רכב רשמיים לצורך מילוי תפקידיו ובפתרון בעיות הדורשות מהירות.

המסמך רשאי גם לציין כי העובד יש את הזכות לחתום על המסמכים הדרושים הקשורים בביצועים של הפונקציות הישירות שלו.