ישנם שלושה מושגים עיקרייםלגרום להצלחה בעסקים: הצלחה, מנהיגות גאון (מנהיגות) ותכנון. ואם המזל הוא היכולת להיות בזמן הנכון במקום הנכון ובמזל, וגאונות המנהיג היא איכות אישית שלא תמיד פותחה על ידי הרוב, התכנון הוא תהליך שכל אחד יכול לשלוט בו ולבנות את העסק שלו ביעילות ובקווים קצרים כדי להשיג את מטרותיו.

נדבר קצת על התכנון, ליתר דיוק נפתח תכנון אסטרטגי קונספט בשיווק.

תכנון אסטרטגי בשיווקתהליך התכנון בכללותו כרוך בחיפוש אחר אסטרטגיות והגדרתן, וכן בפעילויות המבטיחות את הישגיהן לתקופת זמן מסוימת, המחושבת על בסיס ההנחות לגבי יישום התכנית בעתיד.

תכנון אסטרטגי במחזות שיווקתפקיד מרכזי, שכן הוא כרוך בשמירה על איזון אסטרטגי בין ההזדמנויות והיעדים שנקבעו לארגון (החברה) כאשר תנאי השוק וגורמים חיצוניים משתנים.

לתכנון אסטרטגי בשיווק יש את מטרתו - למצוא ולהדגיש את הכיוונים המבטיחים ביותר של תנועת החברה, המאפשרים להבטיח את צמיחתו ושגשוגה המהימנים והיציבים.

עניין בסוג זה של תכנון נגרם גם על ידיהיכולת לבצע בקרה שיווקית אסטרטגית בעזרתו, אך בנוסף לכך ישנן מספר סיבות אחרות לכך שהתכנון ברמה האסטרטגית מועיל ויעיל, נבחן אותן ביתר פירוט.

הראשון הוא ההבנה של צוות וניהולהעובדה כי כל מבנה עסקי (ארגון הארגון) הוא למעשה מערכת פתוחה המקורות העיקריים להבטיח הצלחה הם מחוץ למפעל.

שנית, עם החרפת התחרות, תכנון אסטרטגי בשיווק מבטיח הישרדות והוא אחד הגורמים המכריעים בכך.

בשלישית, תכנון כזה מאפשר תגובה רגישה בזמן ובמהירות חשובה ביותר לגורמים שונים הקשורים לאי-ודאות ולסיכון מהסביבה החיצונית.

רביעית, בהתחשב בלתי צפוי של תהליכים בהעתיד עם הסתברות של 100%, התכנון האסטרטגי מאפשר, הודות לשיטת האקסטרפולציה ומספר כלי חיזוי, לבנות תכנית ברורה לזיהוי סיכונים אפשריים והפסדים, כמו גם לתיאור הרווחים הצפויים. שימוש בגמישות של מערכת התכנון, ניתן ליצור מספר כיוונים ותוכניות שיכולים להיות שונים זה מזה על ידי שינויים בסביבה החיצונית, בהתאמה, את ההתנהגות של הארגון לשינויים כאלה.

בנוסף, אחת הסיבות האטרקטיביותניתן לתאר את התכנון האסטרטגי כדלקמן: תכנון רמה זו מאפשר מראש מראש את האפשרות לשנות את שינוי הניהול והייצור, בהתאם להתפתחויות האחרונות בתחום זה. כלומר, אם היום כמה טכנולוגיות עדיין בפיתוח, להיות זה סביבת ניהול או ייצור, ולאחר מכן באמצעות נתונים על טכנולוגיות כאלה, אתה יכול בהדרגה להוביל את הארגון שלך למעבר לטכנולוגיות כאלה. זה מאפשר לך באופן משמעותי להגביר את המתחרים שאינם משתמשים כזה רעיון כמו שיווק חדשנות אסטרטגית.

אם נסכם את התכנון האסטרטגיבשיווק, זהו סוג של סימביוזה, שילוב אינטואיציה ויכולת להוביל, לארגן ולהגדיר משימות לצוות להשגת מטרות ספציפיות. תכנון זה מתבסס על מסקנות קונקרטיות מניתוח תקופות קודמות, ועל התחשבות בתכנון ופיתוח של תוכניות לטווח הבינוני והקצר.