תפיסה כזו כפעילות פדגוגיתהיא להכשיר ולחנך ילדים בכל גיל. במוסדות קדם-יסודיים, למשל, בגן הילדים, תהליך החינוך מופנה יותר לחינוך, ובבית הספר מוקדשת תשומת לב רבה יותר לתהליך הלמידה.

ככלל, הפעילות הפדגוגית של ההגדרה -חשיבה רב-תכליתית זו. פילוסופים רבים, מפתחים את התיאוריה של תפקוד של מערכות ופסיכולוגים לעבוד על פי המערכות שלהם ואת העקרונות. בפדגוגיה ישנן אפשרויות רבות שבהן מוחלים את הניתוח של הפעילות הפדגוגית ואת התיאוריה הכללית של המערכות.

עד כה, ניתן להתייחס לכלמורה, ויש מספיק מהם בארץ, ולהשתמש בשירותי ההוראה. זה, מה שמכונה - מורים ומורים. אך לעתים קרובות פעילות פדגוגית אישית זו מבוססת רק על ידע כללי. למורים רבים אין את החינוך הפדגוגי המתאים והכישורים הדרושים.

חשוב לדעת כי הפעילות הפדגוגיתדורש הכשרה מקצועית וחברתית ברורה. עמדת המורה היא המערכת המצטברת של יחסים חזקים, אינטלקטואליים רגשיים-הערכה. כאן, הפעילות, אופי האישיות של המורה באים לידי ביטוי.

הפעילות הפדגוגית עצמה נוצרהלהעביר את הניסיון המצטבר בחיים הרוחניים והתרבותיים לדור הבא. מדור לדור, חוויה זו הועברה על מנת לשמר ולפתח ידע. רק אדם בעל השכלה חברתית וכמובן עם חינוך פדגוגי מסוגל לבצע פעילות פדגוגית. הודות למערכת של פעילות המורה ניתן להציג מגוון של פעילויות פדגוגיות - אבחון, תכנון, בניה, תקשורת, ארגון, ניתוח, התאמה ותוצאה.

במהלך האבחון, המורה מכוון אליותשומת לב לחקר המטופל, למאפייניו האישיים ולאופיו. ולאחר לימוד, הוא משתמש בשיטות הדרושות של התהליך החינוכי. השלב הבא - תכנון ובנייה - קובעים את התחזית הנוספת של התפתחות הילד. בשלב זה קובע המורה את המטרות, המשימות, השיטות והצורות של עבודתו. בארגון הפעילות הפדגוגית מתוארת מערכת הפעולה של המורה ומחלקותיו. התקשורת כוללת את הקשר בין המורה לילדים. בעזרת פעילות תיקונית אפשר לתמוך בילדים ולערוך כמה שינויים בתהליך החינוכי. Analytics הוא תהליך המנתח ומנבא את התוצאות של פעילות המורה.

ללא ספק, הפעילות הפדגוגית כוללתהשחקנים העיקריים - המורה והילד, המקיימים אינטראקציה זה עם זה בכל שלב, פותרים את משימות ההוראה, הפיתוח והחינוך. על המורה לנהל את תהליך ההוראה והחינוך, ועל המשתתפים להקשיב ולהתעמק בכל התהליך.

על כמה טוב המורה עובד, תלוי והמיומנות שלו. שליטה פדגוגית היא הרמה הגבוהה ביותר, שבה המורה מציג את היצירתיות הרב-תכליתית שלו. שיפור מתמיד באמנות החינוך, החינוך והפיתוח של הילד, המורה מוכיח את תכונותיו היצירתיות ומאפייניו. מורה טוב צריך להיות פעילות ויוזמה, תצפית ותשומת לב, אינטואיציה וחשיבה לא סטנדרטית. שליטה על המורה קשורה עם האישיות שלו ועם התכונות המתבטאות בשיפור עצמי. רמת המיומנות הפדגוגית נקבעת לפי הקריטריונים הבאים: תועלתיות, יצירתיות, טכנולוגיה, אופטימיות ופרודוקטיביות. לפיכך, ככל manufacturability גבוה, גבוה יותר את רמת השליטה של ​​המורה.