אחד האמצעים העיקריים של ניהול הכבישרמזורים הם תנועה. מכוניות חוצות צומת מתכווננת חייבות לנסוע אך ורק על פי ההוראות של מכשירים אופטיים אלה. סדר זה של התנועה בכביש ממזער את האפשרות של תאונה.

רמזורים

אותות תנועה הם אמצעי לארגוןתנועה בכבישים. במקרים חריגים, כלומר, כאשר המכשיר פועל במצב עצמאי, רכזת התנועה עוסקת בתיאום תנועת כלי הרכב.

רמזורים

בפעם הראשונה הותקן הרמזור (סמפור)לונדון והופעל באופן ידני. הזמן, כמו שאומרים, אינו עומד דומם. הכל מתעדכן, פיתוח, רמזורים גם כן. היום אנחנו רגילים יותר לראות את זה כמכשיר מותקן על הכביש. אותות תנועה - אדום, צהוב וירוק, מוכרים לכולם.

תמונה של רמזור

הנפוץ ביותר הוא אור הרחוב(תצלום למעלה); על האותות שלה מכוונים לא רק נהגים, אלא גם הולכי רגל. עם זאת, בנוסף לאמצעים כאלה של ארגון התנועה, ישנם סוגים אחרים המשמשים במעברי רכבת, נהרות וכן הלאה.

סוגים

רמזורים מתחלקים לסוגים הבאים:

  • רחוב.

- רכב (עגול);

- ראשי חץ;

- עם אות אדום מהבהב;

- מותקן במעברי רכבת;

- הפיך;

- מותאם להולכי רגל, רוכבי אופניים, כלי רכב;

- חשמלית.

  • רכבת.
  • נהר.
  • עבור motorsports.

רמזורים לתחבורה ברחוב - עגול

כל אחד מאיתנו נלמד כילדכדי להיות מונחה על ידי אותות. המקור הנפוץ ביותר הוא רמזור תלת-צבעתי מעגלי, המעצב צומת מתכווננת ומסדיר את תנועת כלי הרכב והולכי רגל.

רמזור התנועה

אילו אותות ניתנים למשתתפי התנועה ברמזור?

  • אדום. מונע את תחילת המעבר / המעבר של הצומת. לאות המהבהב של צבע זה יש אותו ערך.
  • צהוב מהבהב - התנועה מותרת. עם זאת, הוא מזהיר מפני הסכנה בצומת. כמו כן, ניתן להודיע ​​למשתתפי התנועה כי הרמזור אינו פועל. אם יש מתאם בצומת, המסע מתבצע לפי הוראותיו.
  • צהוב. אות התנועה מודיע כי התנועה אסורה ומודיעה על שינוי צבע בקרוב.
  • ירוק. מאפשר לך לזוז.
  • ירוק מהבהב. אינו אוסר תנועה. מודיע כי האיסור בקרוב להפעיל.

ברמזורים מסוימים, מותקן צג דיגיטלי למידע מדויק יותר.

הצתה חד פעמית של שני צבעים (אדום וצהוב) אומר לנהגים של מכוניות, הולכי רגל ושאר משתתפי התנועה על איסור המעבר / מעבר, וגם כי בקרוב ירוק יופעל.

רמזורים עם חלקים נוספים וחצים

התקנים אלה מותקנים יותרצמתים עסוקים. אותות התנועה יש צורה של חיצים בצבעים הרגילים עבורנו: אדום, צהוב או ירוק, ויש להם את אותה משמעות כמו אלה עגולים. ההבדל טמון בכיוון המצוין. ראוי לציין כי החץ המאפשר לך לפנות שמאלה, גם מאפשר לך לפנות (למעט כאשר זה אסור על ידי תמרור נוסף).

רמזור עגול, שעדשותיו מתוארותחצים, ממוקם מעל כל פס. זה מאפשר את הכיוון של הנהג על הכביש המהיר, מראה לאן הוא יכול ללכת אחרי האור אישור מגיע. והם דומים לערכים של סיבוב קונבנציונלי.

רמזור עם חלקים נוספים יש יותרתא אחד עם חץ המצביע על הכיוון. כלומר, תנועה בכיוון מסוים מותר רק כאשר האות הזה הוא ירוק. יש מצב נוסף: הקטע הנוסף והאיסור האדום מאירים את האור באותו זמן. משמעות הדבר היא כי מותר להתחיל לנוע בכיוון החץ רק לאחר כלי רכב העוברים את הצומת מכיוונים אחרים הם החמיצו.

עם קטע נוסף, את הרמזור (תמונה) ניתן לראות בתחתית.

רמזור צהוב

לקבלת הדרכה והדרה טובים יותרהחץ הקווי השחור מוצג על העדשה הירוקה העיקרית. גם בחושך, כאשר את החלק השני כבוי ברמזור פשוט לא יכול להיות שם לב, נהגי הרכב יהיה מודע לזמינות שלה.

SDA: תנועה לאחור האור

על כמה קטעים של הכביש המהיר על מסויםיש עומס עצום. כדי להאיץ את התנועה ולא ליצור פקקי תנועה במשך שעות רבות, על הכבישים הם הציגו להקות עם תנועה הפיך, כלומר, שינוי כיוון בהתאם האות של רמזור. כל רצועה יש משלה, על פי SDA.

צומת מתכווננת

ברמזור שלושה חלקים. בשלט האדום הראשון "X". בחלק השני יש חץ צהוב, השלישי - ירוק. לפיכך, האות האדום - אוסר תנועה, ירוק - מאפשר, וצהוב מזהיר. בקטע השני, כיוון החץ עשוי להשתנות לימין או לשמאל ולציין לאן ללכת אחרי שהאור מופעל. כשהרמזורים הפוכים כבויים, התנועה בנתיבים אסורה.

רמזורים להולכי רגל ורוכבי אופניים

משמעות הדבר של ארגון התנועה יש רק שני צבעים - זה אדום וירוק. העדשה מתארת ​​את צלליתו של הולך רגל או רוכב אופניים. ירוק מאפשר תנועה, אדום - אוסר.

רמזור אדום

בשביל סידור אופניים, לפעמיםנעשה שימוש ברמזור עם אותות עגולים, שמתחתיו מותקן לוח מידע. יש לה את המראה הבא - רקע לבן שעליו מתואר אופניים שחורים.

כדי למשוך תשומת לב, כמו גם עבור הולכי רגל עיוורים, רמזורים מצוידים ביפ. הוא מוגש כאשר האור הירוק נדלק, ומאפשר את המעבר של הכביש.

אמצעים טכניים להסדרת תנועת החשמליות

עבור כלי רכב מנועיים, אשרמוקצה רצועה נפרדת, ניתן להתקין רמזור מיוחד. יש לו ארבע עדשות עגולות של אותו צבע - לבן ירחי. אותות אלה מסודרים בצורת האות "T".

אור על רמזור כזה מספיקפשוט. בתוך זה, שלוש עדשות מסודרים בשורה, ואת הרביעי במרכז למטה. תנועה של חשמליות מותרת כאשר שני אותות מוארים בו זמנית. לכן, עבור המסע, העדשה התחתונה חייבת להיות מחוברת ישירות בשורה העליונה את העדשה המרכזית. השילוב של שני האותות מודיע לנהג שהתנועה מותרת ישירות. כאשר העדשה התחתונה מופעלת והחשמלית העליונה / השמאלית העליונה יכולה להיות מופעלת בכיוון המתאים. המעבר אסור בכל הכיוונים, כאשר שלושה רמזורים מהבהבים ברמזור. שילוב זה הוא סוג של ביקוש לתחנת חשמלית.

רמזור זה חייב להיות בשימוש על ידי מנהלי התקניםכלי רכב, אשר הקצתה להקה מסוימת. במדינה שלנו זה בדרך כלל חשמליות. עם זאת, משתמשים אחרים הכביש צריך לקחת בחשבון את רמזור עם עדשות הירח לבן. אחרי הכל, עם אות הצבת סימולטני של רמזורים שונים, רכבות הרכבת יש עדיפות.

נסע באדום

רמזורים לבנים ירחייםמותקנים לפני מעבר הרכבת. עדשות כללו מאפשרים לך לנסוע דרך השבילים. לעומת האות המעגלי עבורנו, אות זה דומה לירוק, המאפשר תנועה.

אם העדשה אינה מהבהבת לבן ירחי, ולהיפך -כוויות אדומות, מעבר מסילות הרכבת מותר בהעדר תחבורה ברכבת באזור הראות. במצב זה, לא למהר. מוטב להעריך את המצב במעבר. זכור כי רכבת רבים יש תנועה ביד שמאל.

קנסות

שגיאת מנהל ההתקן הנפוצה ביותר היא הנסיעה לאות הרמזור. בפעם הראשונה עבור הפרה, הארנק שלך תאבד אלף רובל.

אם הייתי הולך אדום בפעם השנייה, התשלום יהיה הרבה יותר גבוה: 5,000 רובל לאוצר המדינה או שלילת רישיון הנהיגה לתקופה של עד שישה חודשים.

ראוי לציין כי העונש הוא הוציא לא רק עבור המעבר אל האור האדום, אלא גם צהוב, כמו גם השילוב שלהם.

תזכורת נהגים טירון

בזהירות להעריך את המצב על הכביש. מוטב קצת עיכוב, מאשר למהר ולהיות היוזם של תאונת דרכים.

נסו לא לאבד סימן אחד או סימון. אחרי הכל, בתחילה במצב כבוש שגוי על הכביש לא יאפשר לך לבצע תמרון מתוכנן.

אין ספק, כל משתמש הכביש (אם הנהג או להולכי רגל) נדרש לדעת את כללי התנועה לנוע בהתאם להם.