אם אנחנו מדברים על איך ההגירההמדיניות של רוסיה, יש צורך לקחת בחשבון מספר נסיבות חשובות הקשורות ישירות לתהליך התנועה של המוני אנשים גדולים. ביניהם יש פליטים, עקורים פנימיים ומהגרי עבודה. אנשים רבים טוענים כיצד לשלוט על זרימת אלה זורם. החל בפוליטיקאים גדולים וכלה בתושבים שצופים בחיים מחלון דירתם, כולם מנסים למצוא מתכון או את העיקרון של יצירת מנגנון ניהול יעיל. הרלוונטיות של בעיה זו ברורה לכל אזרח מסוגל כמעט.

מדיניות ההגירה של רוסיה
פוליטיקאים גדולים, כפי שהם צריכים,מודאגים לגורל המדינה כולה. במדינה שלנו יש גבולות עם שמונה עשר מדינות. רק כדי להגן על הגבולות לכל אורכם, נדרש כוח גדול ומאורגן. וכוח האדם כבר לא מספיק כדי להבטיח צמיחה כלכלית בת קיימא. מדיניות ההגירה של רוסיה בצורתה הנוכחית גם מגרה חלק מסוים של אזרחים מן השורה. במיוחד אלה שאין להם עבודה קבועה, וכתוצאה מכך, רמת הגון של הכנסה. הם מאמינים כי מבקרים מחו"ל לוקחים מהם משרות. בהקשר זה, יש לציין כי גם ההגירה מרוסיה מתרחשת.

הגירה לרוסיה
אם איכות המהגרים מן לשעברברית המועצות משאיר הרבה כדי להיות הרצוי, אז מומחים מוסמכים מבקשים לעזוב את רוסיה עבור מדינות מתורבתות. יש להם, גם לפי הסטנדרטים האירופיים, חינוך טוב ומיומנויות מקצועיות. ברובם מדברים שפות זרות היטב. חלק ניכר מהם מסתגל בהצלחה בתנאים חדשים ומוצא לעצמם מקומות עבודה הגונים. בה בעת, מדיניות ההגירה של רוסיה אינה מגיבה לתהליכים כאלה בשום אופן. כמובן, חרטות ותלונות על "בריחת מוחות" נשמע לעתים קרובות מאוד, אבל שום דבר לא משתנה במישור המעשי.

הגירה מרוסיה
בעוד על פי תחזיות של מומחיםאנליסטים, תהליכים שליליים בתוך המדינה יגדל. הבא 15 שנים יכול להיות קריטי לפיתוח נוסף של המדינה. מספר האנשים בגיל הפרישה יגדל בהתמדה. החלק המסוגל של האוכלוסייה מזדקן, וכדי להחליף אותו, הם פשוט לא מספיק. שיעור הילודה הנמוך ותוחלת החיים הקצרה משפיעים לרעה על המצב הכללי במדינה. ואפילו ההגירה לרוסיה של מספר גדול של אנשים ממדינות שכנות לא תוכל בקרוב לסייע בהתמודדות עם המחסור בעובדים. כל העובדות הללו מצביעות על כך שמנגנון הכניסה והיציאה מהארץ צריך להשתנות.

מדיניות ההגירה של רוסיה
על פי הסטטיסטיקה, יותר מארבעה מיליון דולרהרוסים חיים על שטחה של מדינות מרכז אסיה. כולם לשעבר אזרחי ברית המועצות, אשר בתנאים מסוימים יכולים לעבור לשטח של הפדרציה הרוסית. סקרים, המתנהגים בקביעות מעוררת קנאה, מוכיחים זאת בצורה משכנעת. זה נשאר כדי למלא רק תנאי אחד - יש צורך להפוך את מדיניות ההגירה של רוסיה גמישה יותר ואנושית. וכדי לדחות את ההמרה הזאת לא שווה את זה.